Till vår nya webshop
Senaste Nytt!
Kundinformation
    läs mer >>

Skapa din egen hälsa med Ayur-Veda

Innehållsförteckning

Del I: Lär känna dig själv

1

Inledning

1

2

Välkomna livet och livsglädjen

6

- förändringens fyra steg

7

- mellanrummen i ditt liv

8

3

Lev ditt liv - inte andras

10

4

Bli din egen expert

14

- dina sinnen och universums byggstenar

18

- aktiva och passiva element

19

5

Vet du vem du är?

20

- Vata; Pitta, Kapha

21

- självtest

23

- vad menas med en frisk person

27

- Ayur-Vedas definition på en frisk person

28

DEL IISkapa hälsa - Ayur-Veda i vardagslivet

6

Var sak har sin tid - dygnsrytmer

31

7

Vad kan Ayur-Veda tillföra den svenska folkhälsan?

39

- hälsa är mycket mer än frånvaro av sjukdom

40

- ayurvedisk hälsoundersökning

42

- elementens och doshornas egenskaper (20 Gunas)

45

8

Sjukdomsförloppets sex stadier

48

1. ansamling av dosha

49

2 förhöjning av dosha

51

3 spridning av dosha

52

4 lokalisering

54

5 manifestering

55

6 följdsjukdomar

55

9

Agni - livsgnistan som transformerar din tillvaro

59

- livsnödvändiga utrymmen - shrotas

59

- du har 13 olika Agnis

60

- är din Agni i balans?

62

- vad medverkar till att Agni kommer ur balans?

61

10

Vad sker om Agni är störd?

64

- tecken på slaggprodukter - Ama

65

- Ojas - ditt hemlagade livselixir

66

11

Enkla åtgärder för vardagen - Johnnys 4-stegsprogram

68

12

Hur fungerar din mage och tarm?

71

- tidsmässiga vanor

72

- vad innebär balanserad avföring?

73

- vad sker om tarmen inte töms i rätt tid

74

- förstoppning: Vata: Pitta, Kapha

74

- enkla åtgärder

76

13

ätandet - en konst att njuta av

81

- vem äter vad, när, var, hur och varför?

82

14

Byt ut förbuden - ge tillåtelsen näring

86

- 13 klassiska råd för ätande

86

15

Hur mycket är lämpligt att dricka mellan måltiderna

94

- kan man dricka för mycket vatten?

95

- komplement till vatten

96

16

Vem mår bäst av vad?

99

- Vata-balanserande kost

100

17

- Pitta-balanserande kost

106

18

- Kapha-balanserande kost

111

DEL IIISjukdomsorsaker - hur du undviker dem

19

Sjukdomsorsaker

119

Primära sjukdomsorsaker:

20

1. Intellektets missförstånd - Praghyaparadha

120

- meditativ andningsövning - Prana-yama

122

21

2. över-, understimulans eller missbruk av sinnesorgan

124

a. öron - hörsel - Vata

125

b. hud - känsel - Vata

126

c. ögon - syn - Pitta

129

d. tunga - smak - Kapha

132

e. näsa - lukt - Kapha

136

22

3. Tids-, säsongs- och miljöbetingade inflytanden

138

a. årstiderna

138

b. säsongsmässiga åtgärder

141

- syftet med reningsprogram

142

- Pancha-Karma-kur

143

Sekundära sjukdomsorsaker:

23

4. Störningar i mental funktion, vanor och beteenden

146

- Sattva, Rajas, Tamas

146

- beteende-rasayanas

148

Följder av de primära och sekundära sjukdomsorsakerna:

5. Störda doshas, störda kanaler och störd Agni

149

DEL IVTips och vanliga frågor

24

Njurar-urinvägar

152

25

Förkylning

154

26

Ayurvedisk syn på kaffe

157

27

Ayur-Veda och Mjölkprodukter

159

28

Vanliga frågor - och svar

162

29

Livets kretslopp

168

Vata, Pitta, Kapha i livets tre faser

168

30

Litteraturtips

170

31

Recept och anvisningar

171

32

Sammanfattning av Tridosha

177

33

örter och örtprodukter

178

34

Vanliga sanskritord

183

35

Register

184

Pernilla fick hjälp till självhjälp

Pernilla är intresserad av både sin egen och andras hälsa och utveckling men har i flera år besvärats av en mycket besvärlig rygg efter en trafikolycka. Så länge hon kan minnas har hon också varit morgontrött och haft en trög tarm. Pernilla är en alert och medveten person som inte givit upp, trots att både läkare och chiropraktorer sagt att den svåra skadan på ryggen måste hon acceptera.

Praktiskt har det varit ett hinder i vardagen genom att hon på morgnarna varit så stel i ländryggen att hon inte ens kunde böja sig framåt över tvättstället, förrän hon varit uppe någon timme. Att dammsuga var en pina. Efteråt var hon tvungen att ligga och vila minst en halvtimme med en påse is på ryggen, för att stå ut med den svåra smärtan. Människor i hennes omgivning hade nog svårt att förstå hur hon led, för Pernilla är inte den som gnäller. Hon är heller inte är sjukskriven i onödan, utan tar medvetet ansvar för sitt liv.

Med hänsyn till att hennes ryggproblem satt i nedre delen och att hon har lätt att få förstoppning, inte minst i samband med resor, gav det en viktig ledtråd i kombination med andra tydliga egenskaper i hennes personlighet. Därför var det mycket tacksamt att kunna ge Pernilla några ayurvediska råd.

Pernilla fick lära sig en enkel och skön, varm oljemassage som hon kunde göra själv. Vidare fick hon rådet att välja varm mat och dryck, vilket hon uppskattade, för hon hade lätt att bli frusen. T o m vattnet hon drack mellan måltiderna borde vara varmt, eftersom vi närmade oss hösten och kallare årstid. Pernilla hade dessutom en pressande period framför sig med en svårt sjuk mor. Jag rekommenderade henne också att försöka stiga upp någon timme tidigare på morgonen för att undvika ökad stelhet.

Inom ett par veckor började de första positiva tecknen komma. Hon kände sig överraskande morgonpigg och mindre frusen och tarmen hade kommit igång mera regelbundet. Ryggen blev långsamt allt bättre och plötsligt märkte Pernilla att hon inte längre hade någon smärta i ryggen ens efter att ha dammsugit.

Hon köpte lite senare även en ny säng. Inom ett par månader var hon helt symptomfri i ryggen. Pernilla skapade sin egen hälsa - och detta under en period där hon nästan inte hade någon tid alls att ta hand om sig själv. Mest tid ägnade hon åt att sitta på sjukhuset hos sin döende mor och att däremellan sköta hus, hem och barn - maken var ofta utomlands.

Historiskt

Ayur-Veda är en värdefull gåva till mänskligheten i vår tid. Dess metoder har tillämpats i såväl Indien, Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indonesien i mer än 4.000 år f Kr. Det vore dock fel att ange ett "födelsedatum", eftersom det handlar om naturens egen visdom, som alltid funnits mer eller mindre tillgänglig. Ayur-Veda är inte konstruerad av människor vid skrivbord eller i laboratorier, utan visdom uppfattad av högt utvecklade människor, rishis. De har i ett tillstånd av djup och klar meditation, insett de totala sambanden mellan människan och hennes omgivning, sambanden mellan mikrokosmos och makrokosmos.

Kunskapen har vidarebefordrats i muntlig tradition, ofta mycket poetiskt i versform, långt innan någon försökte förmedla kunskap i skriven form, och så sker än i dag. När jag t ex ställde frågor till dr Debkala Bandhari, en av våra nepalesiska lärare, svarade hon först genom att med sin vackra stämma melodiskt recitera på sanskrit, innan hon gav en förklaring på engelska. Det är en imponerande och ödmjuk undervisning som tillfredsställer både hjärta och hjärna.

Fram till 1800-talet var Ayur-Veda i Indien det huvudsakligen rådande hälsosystemet. Det var en naturlig och rik kunskapstradition både i form av förebyggande åtgärder och sjukvård. Redan under kung Ashokas tid, ca 200 år f Kr, utbildades många läkare och assistenter/sjuksköterskor. Flera sjukhus upprättades och örtagårdar anlades. Ayur-Veda fick en spridning i olika kulturer både åt väst och öst. Såväl de gamla grekerna, romarna, perserna och kineserna influerades av kunskapen.

Ekonomiska intressen förtryckte gamla kulturarv

När européerna började invadera Asien förändrade de mycket av de lokala kulturella traditionerna. år 1833 hade det gått så långt att det brittiska företaget Ostindiska Kompaniet tvingade den indiska befolkningen att stänga alla ayurvediska skolor. Engelsmännen öppnade istället det första västerländska universitetet i Calcutta. Den hittillsvarande helhetssynen ersattes med det mera begränsade och fragmentariska synsättet.

Den inhemska kulturen förtrycktes i flera avseenden, speciellt i städerna. Där förbjöds även ayurveda-läkarna fortsätta sin verksamhet och värdefull dokumentation brändes. Många läkare flyttade ut på landsbygden och tack vare den muntliga traditionen bevarades detta högtstående medicinska kunnande i större utsträckning där, trots britternas försök att tillintetgöra det. Paradoxalt nog är det västerlänningarna som idag är intresserade av just dokumentation!

Det är ett högt pris som idag får betalas för den okunnighet, arrogans och avsaknad av ödmjukhet som européerna visade. Utan den västerländska invasionen (och den muslimska invasionen innan dess), kunde den asiatiska kontinenten ha blomstrat med sin högtstående kultur. Kanske kunde de i större utsträckning ha undgått sin befolkningsexplosion med materiell fattigdom och dålig hälsosituation. I Ayur-Veda finns t ex en naturlig "familjeplanering" och en respekt för miljön.

Ayur-Veda återupprättas och välkomnas även i väst

Under årtusendena har Ayur-Veda genomgått flera utvecklingssteg. Nu tycks vi se ytterligare ett steg genom en möjlighet till en större integrering med de västerländska hälsoformerna. I USA har t ex Sharp Institute (Kaliforniens största sjukförsäkringsbolag) på ett av sina sjukhus i San Diego inkluderat Ayur-Veda sedan några år tillbaka.

Under de senaste årtiondena har Ayur-Veda börjat återupprättas på initiativ av regeringarna i Indien och Nepal. I samband med detta har också fynd gjorts i Tibet av mycket värdefulla manuskript, som undgick att brännas på 1800-talet. Att Ayur-Veda överlevt genom tiderna visar en del av dess helhet, kvalitet och styrka. Idag kommer den allt fler till del här i västvärlden genom det ökade behovet av och intresset för kompletterande, naturliga metoder.

Under våra resor i Nepal har vi blivit överraskande varmt mottagna i vår strävan att få tillgång till mer av denna ursprungliga och universella kunskap för att kunna dela med oss till andra. Hos en läkare vi var hembjudna till, fanns det flera stora skåp från golv till tak fyllda med gammal dokumentation som undgått förstörelsen. I den familjen har Ayur-Veda varit en nedärvd obruten tradition de senaste drygt 700 åren. En tysk läkare vi träffade där berättade hur hon fått möjlighet att hjälpa åtskilliga patienter i Tyskland tack vare kunskap och örter hon fått tillgång till i Nepal.

Professor L M Singh har fått den nepalesiska regeringens uppdrag att samordna speciellt de äldre ayurveda-läkarnas erfarenheter, innan den generationen är borta. Det är en enorm uppgift. Professor L M Singh hade, när vi träffade honom för privat undervisning, pensionerats från sin tjänst vid Benares Universitet, där han varit rektor och undervisat i Ayur-Veda under många år. Professor Singh anlitas återkommande för att undervisa bl a läkare och farmaceuter såväl i Europa som USA.

I början av 1990-talet fanns det i Indien ett 50-tal universitet med en speciell institution för Ayur-Veda samt ett 100-tal colleges anslutna till dessa. Allt fler tar nu upp ämnet.

Klassisk litteratur står sig än

De mest kända litterära verken som bevarats genom tiderna är de indiska Charaka Samhita och Sushruta Samhita från ca år 1000 - 600 f Kr. Det förstnämnda handlar om invärtesmedicin medan Sushruta betraktas som kirurgins fader. Sushruta har bl a i detalj beskrivit såväl instrument som metoder för kirurgiska behandlingar. Det är mycket omfattande litteratur. Asthanga Hridayam är en senare gjord sammanställning, ca 1000 e Kr. Dessutom finns Kasyapa Samhita från ca 1100 - 1200 e Kr, ett värdefullt fynd som gjorts i Nepal.

Charaka definierar Ayur-Veda så här:

Den vetenskap som beskriver det som är lämpligt respektive olämpligt, lyckligt respektive olyckligt liv,

och som beskriver riktlinjer för vad som är väsentligt respektive oväsentligt för ett långt liv, och allt om livet, kallas Ayur-Veda.

Hita hitam sukham dukham ayustasya hita hitam manam ca tacca yatroktam ayurvedar ca ucayate Ch S I:41


Ayur-Veda AB e -post: info@ayur-veda.se Postgiro: 77 27 96-9
Box 78 Fax: 0433-10492 Bankgiro: 5450-4915
285 22 Markaryd Tel: 0433-10490